FOLLOW US | Số 16: Trends | Puberty Challenge: Thử thách dậy thì?Một chương trình học tiếng Anh qua những trải nghiệm thú vị ở Việt Nam! Đón xem “Follow us” vào 10h30 Chủ nhật và 21h thứ 2, 4, 6 & Chủ nhật trên #VTV7!…

source