Kurdish Culture and Dengbej MusicKurdish people’s democratic rights are oppressed and hindered at three nations in the Middle East.
Kurdish Music, literature and folk dance are revitalized by new democratic developments
Now there is a Kurdish TV station in Turkey and Kurdish literature is flourishing rapidly.
It is one of the oldest culture in the region, unfortunately the new trends, modernization, and globalization is having negative effects to this culture.
The Dengbej Music of Kurds is very local and it is performed only by vocal tradition. This tradition is telling the old historic customs, tales and epic stories by vocal means. It is difficult and the numbers of new young singers are becoming less and less, everyday. Kurd elders are complaining the next generation will not follow the trends and old customs to keep this music alive. It may become an extinct music form.

Kürtler uzunca bir süre yaşadıkları üç devlet ve yöre üzerinde, demokratik ve kültürel haklarını kullanamamıştır. Anti demokratik yönetimler sonucu, temel lisan, okul eğitim hakları baskı altında tutulmuş sadece kukla Kürt ağalarına yetki tanınmıştır. Bugün ABD Kuzey Iraktaki kukla ağalarla aynı yöntemi devam ettirmektedir. Kürt halkı hem iç feodal hem de dış sömürü sonucu, fabrika, hastane, yol, ve okul imkânlarından mahrum bırakılmıştır. Ağalar da tarımdan ve araziden aslan payını toplamışlardır.
Son zamanlarda Kürtçe TV ye ve isimlere izin verilmiştir.
Ne yazıktır ki baskıların yapamadığını modernleşme ve globalleşme yok etmektedir.
Kürt kültürünün önemli bir müzik ve folk kültürü olan efsane, tarihi ve önemli epik olayları vokal olarak anlatan Dengbej türkü tarzı yeni gençlerin katılmaması ve gençlerin yeni ve daha çok gelir getiren ticari müzik türlerine ilgisi yüzünden. belki bu son nesille bitecektir. Bu çok üzücü ve düşündürücü bir olaydır.

Likes: 15

Viewed:

source